เห็นชัดเจน! เด็กนักเรียนยะลาตื่นเต้น แห่ชมสุริยุปราคา

(ยะลา)เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีการคาดการณ์การเกิดทางธรรมชาติ “สุริยุปราคา” ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง โดยประเทศไทยจะได้เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ซึ่งเกิดจากสุริยุปราคาแบบวงแหวนที่เห็นได้จากประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงประเทศตะวันออกกลางและอินเดีย

สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา สถานศึกษาต่างๆ มีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก มีการนำอุปกรณ์สำหรับการดู พร้อมทั้งให้ความรู้ และข้อแนะนำ โดยเฉพาะที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผอ.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา พร้อมด้วย อาจารย์อิรฟัล สะมะแอ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีการนำกล้องโทรทรรศน์ ชนิดสะท้อนแสง (Reflecting telescopes) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน วางไว้ที่บริเวณสนามฟุตบอลภายในโรงเรียน เพื่อดูปรากฏการณ์ การสะท้อนของดวงอาทิตย์ สามารถมองเห็น ดวงจันทร์ที่กำลังบดบังดวงอาทิตย์ ด้วยสายตาเปล่าได้อย่างชัดเจน จากการสะท้อน นอกจากนี้ มีการนำแว่นสำหรับดูดวงอาทิตย์ ให้เด็กนักเรียนได้ส่องดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เด็กๆนักเรียนมีความตื่นเต้น และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นำโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเป็นไว้เป็นที่ระลึก

ขณะที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา โดย นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา ได้จัดเตรียมกล้องดูดวงอาทิตย์ (Solar telescopes) หน้ากากกันแสงเชื่อม และแว่นดูดวงอาทิตย์ ไว้บริการประชาชนที่ให้ความสนใจ นอกจากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำ ข้อควรระวังในการดู ไม่ควรดูด้วยตาเปล่าโดยเด็ดขาด ต้องใช้อุปกรณ์แว่นในการดู นอกจากนี้สามารถดูได้จากเงาสะท้อนของน้ำ ก็สามารถมองเห็นได้เช่นกัน ขณะที่ ช่วงเวลาเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคา ในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 10.19 -14.09 ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลา สามารถมอง เห็นการเกิดสุริยุปราคาประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา