ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอ.บางละมุง เตรียมจัดแข่งขันกอล์ฟชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หารายได้เพื่อนำไปใช้ในกิจการของชมรม

ที่ห้องประชุม สนามกอล์ฟ สยามคันทรี คลับ โอลด์คอร์ส (9 ธ.ค.2564) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรม “แข่งขันกอล์ฟชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุง”

ประธานในที่ประชุมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการหลากหลายสาขา สมาคมฯ ชมรมต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น จะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุง นำไปใช้เพื่อกิจการหรือประโยชน์ของชมรมฯ ต่อไป

เบื้องต้นได้พิจารณากำหนดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 40 ทีม ๆ ละ 5 คน ค่าสมัครทีมละ 30,000 บาท โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นวาระแรก ทั้งนี้จะมีการประชุมหารือในครั้งต่อๆ ไป เพื่อตกผลึกรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แน่ชัดอีกครั้ง
ข่าว – สิริกิริยา / ภาพ – อธิบดี