วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+คุ้มครองผู้บริโภคพาณิชย์เศรษฐกิจ

พาณิชย์ ชลบุรี เปิดโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายหมูพาณิชย์ ตามโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด สาขาตลาดเดอะวอร์ค พานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยจัดพร้อมกับพิธีเปิดงานที่ส่วนกลาง กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและการบริโภค รัฐบาลจึงมีมาตรการในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งภาคการผลิต การส่งออก การจ้างงาน และการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สินค้าเกษตรล้นตลาด มีราคาตกต่ำ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีราคาแพงกว่าปกติ รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ขณะนี้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนผู้บริโภคได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดชลบุรี” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเนื้อสุกรเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมในการบริโภคของประชาชนทั่วไป

เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคา 130 บาท/กิโลกรัม (ราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนด) ณ จุดจำหน่ายปกติของร้านค้าที่มีอยู่เดิม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด จำนวน 12 จุดจำหน่าย ร้าน K & N meat จำนวน 1 จุดจำหน่าย

สำหรับจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564 (รวม 30 วัน) โดยบริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด จำนวน 12 สาขา และร้าน K&N meat รวมจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 13 จุด ประกอบด้วย บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด จำนวน 12 สาขา คือ สาขา ตลาดสดบ้านสิรัชชา สาขา ตลาดชุมชนหนองข้างคอก สาขา แฟมิลี่ทาวน์ วัดท้องคุ้ง สาขา ตลาดทองหลาง อมตะนคร สาขาหนองยายรัก 2 สาขา ตลาดพานทอง สาขา ตลาดเดอะวอร์ค พานทอง สาขา ตลาดสดกุลศรี ศรีราชา สาขาสวนเสือ ศรีราชา สาขาชัยพฤกษ์ 2 พัทยา สาขา ตลาดใหม่นาเกลือ สาขาตลาดโรงโป๊ะ บางละมุง และร้าน K & N meat เกาะจันทร์
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี