เมืองพัทยาเตรียมเปิดหาดจัดงานลอยกระทง 19 พ.ย.นี้ เปิดทางสะดวกผู้จำหน่ายกระทง ช่วยกระจายรายได้ช่วงเศรษฐกิจทรุด

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยากำหนดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลาง

สำหรับในปีนี้กำหนดใหมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยผู้ร่วมงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีการตรวจ atk ไม่เกิน 2 วัน โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลที่ไปรับการตรวจ

ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปิน “ลุลา” เป็นต้น

นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มีผู้เข้าร่วมสมัคร 8 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 8 ทีม และระดับประชาชนทั่วไป 10 ทีม ชิงเงินรางวัลร่วม 2 แสนบาท

ด้าน พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ชี้แจงถึงข้อควรห้ามสำหรับประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาว่า ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานภายในบริเวณลานคอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้ามจุดประทัดดอกไม้ไฟ และปล่อยโคมลอย รวมไปถึงห้ามผู้ประกอบการร่มเตียงลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วนของพ่อค้า แม่ค้าที่จะมาประดิษฐ์กระทงจำหน่าย ก็สามารถใช้พื้นที่บริเวณทางเท้าชายหาดได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ภายใต้การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19
ข่าว – สิริกิริยา/ภาพ – อธิบดี