-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เลขาฯ รับบิชคอม แนะผู้จัดวิ่งชายหาด เติมกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สถานที่จัดงาน

นายเก่ง ณ สงขลา เลขาธิการองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพหลายรายการที่จัดเป็นรูปแบบการวิ่งริมชายหาดหรือชายทะเล ซึ่งต้องขอบคุณผู้จัดต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในการร่วมจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในการแข่งขันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา อย่างไรก็ตามในเส้นทางการวิ่งที่จัดขึ้นริมทะเลนั้น ผู้ร่วมงานจะพบเห็นขยะที่ถูกคลื่นซัดมาจากทะเลเกยตื้นติดชายฝั่งอยู่เป็นระยะ ซึ่งนักวิ่งสามารถช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยในการเก็บขยะที่อยู่ตรงหน้ามาทิ้งถังขยะ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจที่ดีเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตัวเราได้

ทั้งนี้ อยากให้ผู้ที่จะจัดกิจกรรมรายการวิ่งชายหาดครั้งต่อๆ ไปทั้งให้มีการขอความร่วมมือนักวิ่งได้ช่วยกันเก็บขยะชายทะเลคนเล็กคนละน้อย เพื่อช่วยสร้างสรรค์ให้กิจกรรมวิ่งดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการจัดการายได้เพื่อการกุศลแล้วยังแสดงออกถึงเจตนาที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่จัดงานด้วย