ทม.หนองปรือ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุอุทกภัย 3 ราย

ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 4-8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากที่ทางด้านเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่ไปทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากพบว่าประชาชนทั้ง 3 รายได้ทำการขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและความให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 3 ราย ประกอบไปด้วย 1 นางสาวสมศรี ทองเงิน อาศัยบ้านเลขที่ 50/426 ม.5 ต.หนองปรือ เป็นผู้ประสบภัยกรณีเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน 3,849.45 บาท 2.นางสาวอรพรรณ สุวรรณ อาศัยบ้านเลขที่ 42/2 หมู่ 9 ต.หนองปรือ เป็นผู้ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน 3,830 บาท 3.นางสาวธันย์ธรณ์ ธีวราพูนศักดิ์ อาศัยบ้านเลขที่ 5 หมู่ 14 ต.หนองปรือ เป็นผู้ประสบภัยกรณีเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน 24,780 บาท

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่าสำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปรือได้รับการประสานมาจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการขอให้ทางเทศบาลเข้ามาช่วยเหลือและเยียวยา หลังจากได้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อวันที่ 4-8 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พร้อมช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการที่สามารถช่วยเหลือได้ โดยก่อนที่จะมอบเงินช่วยเหลือแก่ 3 ครอบครัว จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก่อน ที่ผ่านเทศบาลเมืองหนองปรือไม่เคยทอดทิ้งประชาชนที่เดือดร้อน

นายวินัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการช่วยเหลือจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของภาครัฐเป็นหลัก ทำให้การช่วยเหลืออาจจะไม่รวดเร็วทันท่วงที อยากให้ประชาชนเข้าใจ เพราะการทำงานของภาครัฐต้องมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ดังนั้นอาจจะใช้เวลาสักระยะ แต่ได้รับความช่วยเหลือแน่นอน

ด้านตัวแทน 3 ครอบครัว ได้ขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ถึงแม้ว่าจะไม่รวดเร็ว แต่ก็รู้สึกดีที่เทศบาลมืองหนองปรือไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และอยู่เคียงข้างคอยสอบถามและดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด.