นายกทต.บางละมุง มอบป้ายโครงการแผงลอยสามดาว ประจำปี 2564 ยกระดับ สตรีทฟูด 5 ดาว ในพื้นที่

ที่บริเวณตลาดโรงโป๊ะ ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชอนวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วย นายสมคเณย์ เกษมสำราญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางละมุง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่เดินหน้ากิจกรรม โครงการแผงลอยสาวดาว เทศบาลตำบลบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการค้าแผงลอยโรงโป๊ะ จำนวน 120 ร้าน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างอาหาร 5 อย่าง ภาชนะ 3 อย่าง มือ 1 อย่าง ด้วยชุดทดสอบน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียขั้นต้น พร้อมกันนี้ได้มีการตรวจหาเชื้อ สารกันรา สารฟอกขาว บอแรกซ์ ในอาหาร

สำหรับโครงการแผงลอย 3 ดาว จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับแผงลอยตลาดโรงโป๊ะ ให้ได้มาตรฐานหลักสุขาภิบาล และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประทานอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ป้องกันการเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการแผงลอยตลาดโรงโป๊ะ ในด้านอาหารสะอาด และ อาหารปลอดภัย โดยว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ได้มอบป้ายแผงลอยสามดาว แก่ร้านค้าแผงลอยที่ได้ผ่านการตรวจและได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ป้ายรับรองมาตรฐานแผงลอย 3 ดาว จะมีอายุ 1 ปี หลังจากที่ได้ดำเนินการมอบป้าย พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับป้ายแผงลอย 3 ดาว ได้นำป้ายดังกล่าวไปทำการติดที่บริเวณหน้าร้าน เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล บรรยากาศในวันนี้พบว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างเดินหน้ารับป้ายกันอย่างต่อเนื่อง.