สถานธนานุบาลเมืองพัทยา ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกรณีพิเศษ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงโควิด-19

นางนิชดา จันทร์กลั่น ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปสถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงการดำเนินการประกอบธุรกิจ หลังรัฐบาลได้มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงเปิดเทอม

สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของเงินต้นปกติไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน และเงินต้นเกิน 5,000 -500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษในครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่วนระยะเวลาตั๋วจำนำมีอายุ 4 เดือน และผ่อนผันได้อีก 30 วัน ส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 15 วันคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นครึ่งเดือน หากเกิน 15 วันเป็น 16 วันจะคิดอัตราดอกเป็นเป็น 1 เดือนเต็ม สำหรับทรัพย์สินที่รับจำนวน ประกอบด้วย ทองคำ ทองรูปพรรณ นาฬิกา เครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตร และทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งนี้พบว่าที่ผ่านมาทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณ เนื่องจากจะได้มูลค่าในการจำนำสูง

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ทั้งนี้ประชาชนที่จะมาใช้บริการหรือรีไฟแนนซ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร 038-420822 หรือที่เบอร์โทร 096-147-9946 สำหรับสถานธนานุบาลเมืองพัทยา ซึ่งตั้งอยู่ในซอย 6 ยศศักดิ์ เป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในพัทยา เป็นโรงรับจำนำที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูก โดยเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ไม่มีพักกลางวัน