-ชุมชนลอยกระทง

ทต.โป่ง พร้อมจัดงานลอยกระทงปี 2563 เน้นเรียบง่าย แบบนิว นอร์มอล คัดกรองเข้มผู้ร่วมงาน

นายอนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการจัดงานเทศบาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ว่าจะยังคงเดินหน้าจัด หลังจากหลายภาคส่วนต่างกังวลใจเกี่ยวกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำน้อยเต็มที่ อาจส่งผลต่อการจัดกิจกรรมลอยกระทงในปี 2563 ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ทางเทศบาลตำบลโป่งได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขึ้น เพื่อรวบรวมน้ำในบริเวณใกล้เคียงให้ไหลลงมาที่บริเวณจัดงาน พร้อมจัดทำบันใดและราวสะพานริมตลิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนำกระทงมาลอยได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องนำกระทงไปลอยยังบริเวณที่มีน้ำให้เกิดความยากลำบาก

นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลโป่งยังได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New normal ด้วยการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน หากพบว่ามีไข้สูง จะไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในงานได้ พร้อมเปิดทางเข้าออกทางเดียวเพื่อเป็นการคัดกรองอย่างเข้มข้น สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้ จะเป็นการจัดกิจกรรมอย่างเรียบง่าย งดการประกวดทุกประเภท เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนำกระทงมาร่วมลอยเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังเปิดสถานที่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำอาหาร และเครื่องดื่มมาจำหน่ายแก่ประชาชนได้ แต่ต้องเข้มงวดตามมาตรฐานของภาครัฐ และงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลทุกชนิด ในบริเวณงาน

พร้อมกันนี้ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนสถานที่จอดรถขณะนี้ทางเทศบาลได้ประสานสถานที่เอกชน พร้อมปรับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำรถไปจอดที่บริเวณดังกล่าว รองรับปริมาณรถยนต์ได้ถึงกว่า 500 คัน และเดินเข้างานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลโป่งยังได้ประสานกับหน่วยงานรัฐ อาทิ เจ้าหน้าที่ อปพร.และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย.
ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว // วรัญญา-ภาพ