วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จับมือกลุ่ม Zero Waste Banglamung สร้างความรู้ความเข้า ใจการคัดแยกขยะ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

ที่ ชุมชนบ้านนากลางหมู่ที่ 5 หน้าหมู่บ้านศรีไพฑูรย์ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Zero Waste Banglamung นำโดย นายสุรศักดิ์ สีทา ผจ.คก.บป. นางปารณีย์ ศรีบุญมา ประธานกลุ่มฯ และพนักงานคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และคณะทำงาน Zero Waste Banglamung ร่วมกันดำเนินโครงการ ส่งเสริมความรู้คู่ความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19″

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ด้วยการนำขยะที่ผ่านการคัดแยกไปจำหน่าย สร้างรายได้แก่ครอบครัว

ภายในโครงการมี 3 กิจกรรมด้วยกันที่เดินหน้าทำประกอบไปด้วย 1. การนำ MASK เก่า มาแลก MASK ใหม่ 2.เรียนรู้วิธีการนำน้ำมันเก่าไปจัดเก็บอย่างถูกวิธีและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพชุมชน และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกขวดน้ำพลาสติกใสใส่ใจสุขภาพ โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำขวดน้ำดื่มแบบขวดใส มาแลกเป็นของใช้ต่างๆ ที่ทางคณะผู้จัดได้หาเตรียมมาให้ร่วมสนุกกันอีกด้วย

ทั้งนี้ขวดพลาสติกที่ประชาชนนำมาแลกเข้ารวมโครงการนั้น ทางคณะผู้จัดจะนำเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564.