รพ.เมืองพัทยาเตรียมเปิดรับผู้ป่วยOPDตามปกติ หลังสถานการณ์โควิดทุเลา

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเมืองพัทยาจนสถานพยาบาลหลักคือรพ. เมืองพัทยาที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 110 เตียงต้องนำมาใช้ในการรองรับการรักษาโควิด-19 กว่า 50% ขณะที่ชุดแพทย์และพยาบาลเองก็ต้องมาทุ่มเทเวลาในการให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชน ทำให้สถานการณ์ดังกล่าวรพ.ต้องชลอการรับผู้ป่วยในภาคปกติมาเป็นเวลาหลายเดือน

นายมาโนช กล่าวอีกว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเมืองพัทยาลดลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยมีการระดมให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนไปแล้วในสัดส่วนกว่า 80% ขณะที่ยอดผู้ป่วยก็ลดลงดูได้จากสถานที่กักตัวหรือ Hospitel ที่เมืองพัทยาจัดไว้ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 1,600 ห้อง ขณะนี้มีผู้ที่เข้าพักเพื่อกักตัวและรับการรักษาเหลือเพียงไม่ถึง 400 ห้องเท่านั้น

ขณะที่การให้วัคซีนกับประชาชนในเข็มที่ 2 และ 3 ก็ไปใช้พื้นที่ของโรงเรียนเมืองพัทยา2 เป็นหลัก ดังนั้นจากนี้จะมีการเปิดรับผู้ป่วยนอกหรือ OPD ได้ตามปกติ จะทำให้ประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยสามารถเดินทางมารักษาได้ในสถานพยาบาลใกล้บ้านและตามสิทธิ์ที่มีอยู่ ถือว่าเป็นเรื่องดี โดยจะมีการประชุมร่วมกับทางโรงพยาบาลเพื่อจัดสรรบุคลากรและแนวทางในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมได้อีกครั้ง.