สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับออท.คิวบา เยี่ยมชม “ปาล์มที่สวยที่สุดในโลก”-ขยายสิทธิพิเศษ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เที่ยวชมฟรี ถึงสิ้นต.ค.นี้

ชลบุรี (14 ต.ค.2564) นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัว ที่ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมต้นปาล์มโคเปอร์นีเซีย ฟอลแลนซีส หรือ “ปาล์มใบพัดสีเงินที่มีใบสวยงามที่สุดในโลก” ถูกค้นพบในป่าของประเทศคิวบา และร่วมปลูกต้นกล้าปาล์มชนิดนี้ ที่สวนรุกขชาติ บริเวณเขาบันไดกฤษในสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้แล้ว นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ยังได้นำคณะเอกอัครราชทูตคิวบา ชมต้นปาล์มโคเปอร์นีเซีย ฟอลแลนซีส (Copernicia Fallaensis ) เนื่องจากใบปาล์มมีขนาดใหญ่และแข็งแรง คนคิวบาจึงนิยมนำมามุงหลังคา ทำให้ปาล์มชนิดนี้มีจำนวนลดน้อยลง ในปี 1995-1998 สวนนงนุชพัทยาได้ส่งเจ้าหน้าที่คือมิสเตอร์ วิลลี่ เคอร์สช (Mr. Willie Kirsch ) กับ มิสซิส อิงกี้ ฮอฟแมน (Mrs. Inge Hoffman) เข้าเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มจากประเทศคิวบา ซึ่งเป็นรายแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลคิวบา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยา มีต้นปาล์มโคเปอร์นีเซีย ฟอลแลนซีส ที่ปลูกลงดิน ทั้งหมด 78 ต้น และติดเมล็ดสำหรับขยายพันธุ์ จำนวน 11 ต้น มีต้นกล้ามากว่า 1,000 ต้น ในเนิร์สเซอร์รี่ โดยทั่วไป ปาล์มใบพัดสีเงินจะหาชมได้ยากมาก

วันเดียวกันนี้ สวนนงนุชพัทยา ยังได้ประกาศขยายระยะเวลา สำหรับโปรโมชั่น ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาฟรี จนถึง 31 ตุลาคม 2564 เพื่อร่วมรณรงค์การท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงามของ“ปาล์มใบพัดสีเงิน ท่านสามารถนั่งรถชมวิวชมได้ ตามเส้นทางรถชมวิวใหม่ ที่สวนนงนุชพัทยา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 น. -18.00 น.