-ศาสนา/วัฒนธรรม

ศิษยานุศิษย์ร่วมไว้อาลัย พิธีเผาสรีระสังขาร “พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ วุฑฒิญาโณ” อดีตผอ.จิตตภาวันวิทยาลัย

ณ เมรุจำลอง จิตตภวันวิทยาลัย มีพิธีประชุมเพลิง พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ วุฑฒิญาโณ อดีตผู้อำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระสังฆาธิการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมไว้อาลัย อาทิ นายรณกิจ เอกะสิงห์ และนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัยา เป็นต้น

ประวัติโดยสังเขป พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ วุฑฒิญาโณ เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 เดิมชื่อนายพงษ์ศักดิ์ ศรีมงคล เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ ศรีมงคล และนางทองพูน ชุณห์เจริญ มีพี่น้องร่วมมารดา 4 คน จบชั้นประถมศึกษา และ ม.ศ.1 เซนหลุยส์วิทยาลัย จากนั้นเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณพเมื่ออายุ 13 ปี บรรพชาวันที่ 31 มีนาคม 2512 ณ จิตตภาวันวิทยาลัย และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2520 โดยไม่สึกออกมาอีกเลย เมื่อปี พ.ศ.2514 จบนักธรรมชั้นเอก และพ.ศ.2530 ได้รับแต่งตังเป็นพระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ วุฑฒิญาโณ ล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2548-2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานสงฆ์ จิตตภาวันวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในร่มกาสาวพัตร์ พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ วุฑฒิญาโณ มีผลงานและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากมาย เช่น เป็นผู้บริหารจัดการโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ร่วมกับพระเทพกิตติปัญญาคุณ ในโครงการพระหน่วยพัฒนาการทางจิต จัดบวชสามาเณพภาคฤดูร้อน และร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ สนับสนุนงานราชการ

พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ วุฑฒิญาโณ เริ่มมีอาการป่วยท้องอืด ได้เข้ารับการรักษาลำไส้ และในภายหลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ และมะเร็งตับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการรักษาเรื่อยมา จนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุรวม 62 ปี