-ข่าวแดนใต้

เปิดตัว รร.อิสลามภาคใต้ 1เดียวที่ได้รับเลือกร้องเพลง “สื่อสันติภาพ” ในวาระ “โป๊ปฟรังซิส” เสด็จเยือนไทย

ที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสายสามัญ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่นักเรียนชายหญิง เกือบ 5,000 คน ซึ่งมีนายไพศาล ตอยิบ เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่น อาทิ การแลกเปลี่ยนการนักเรียนศึกษา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นในอาเซียน ตามสโลแกน “เรียนดี คนดี คนเก่ง”

นอกจากนี้โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ ยังได้รับเลือก ในฐานะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้ และเป็น 1 เดียวของประเทศไทย ที่สำนักวาติกัน (State of the Vatican City) ให้จัดการแสดง เพลงคอรัส ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ที่จะเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

อจ.น้องมะ มะดามะ เจ้าหน้าที่วิชาการ และผู้ควบคุมวง “อัตตัร คอรัส” กล่าวว่า สิ่งแรกที่ต้องขอบคุณ คือนายไพศาล ตอยิบ ที่มีวิสัยทัศน์ และคอเนกชั่นที่ดีเยี่ยม นำสิ่งที่ดีสู่โรงเรียนมากมาย และการที่โรงเรียนได้รับเลือกจากสำนักวาติกัน เพื่อให้นักเรียนได้ เพลงคอรัส แสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ในโอกาสนี้ เราได้เตรียมความพร้อมของนักเรียน วงอัตตัร คอรัส ที่จะได้แสดงเพลงที่เกี่ยวข้องสื่อถึงสันติภาพ ถือเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ระดับประเทศและระดับโลก และเราเชื่อมั่นเพลงที่แสดง จะสื่อถึงความหมายในการอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลาย สร้างสันติสุข สันติภาพ ให้เกิดขึ้นทั้งในและทั่วโลก

ด้าน ดร.ภาวดีศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการเพลง คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาฯ ได้กล่าวว่าความพร้อมของนักเรียน อัตตัร คอรัส มีการฝึกร้องโน็ตเพลงอย่างสม่ำเสมอ และถือว่า นักเรียนมีความพร้อมเต็ม 10 แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนยังมีเวลา ในการฝึกร้อง และเชื่อมั่นได้ว่า นักเรียนคอรัส จะร้องเพลงได้สมบูรณ์ และได้ดีที่สุดอย่างแน่นอน ซึ่งสำนักวาติกันได้ให้เกียรติเลือกโรงเรียนที่ต้องแสดงเพลง สื่อสันติภาพ คือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (ในฐานะตัวแทนคริสตจักร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. (พุทธ) และโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ จ.นราธิวาส (ตัวแทนศาสนาอิสลาม)

สำหรับเพลงที่จะใช้ขับร้องในครั้งนี้ เพื่อแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระสันตะปาปา จำนวน 2 เพลง คือ เพลง Peace Prayer และเพลง Sings Of Freedom ความหมายโดยร่วม กล่าวถึงสันติภาพ ปัญหาและอุปสรรค และการฟันฝ่า ภัยความเดือดร้อน ที่ต้องเผชิญ และสู่ข้ามกาลเวลา เพื่อการแก้ปัญหา สร้างความเข้าใจ ข้ามวิกฤติที่เลวร้าย และจับมือเพื่อการอยู่ร่วมกันในการสร้างสันติภาพ

นายฟุรกอน ตาซา นักเรียนอันตัรกะยะห์ฯ หนึ่งในนักร้องประสานเสียง อัตตัร คอรัส กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้น กับงานระดับโลก แม้จะผ่านมา หลายเวที แต่วงจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน และจะใช้บทเพลงสื่อสาร เพื่อให้โลกรู้ว่า เราทุกคน แม้จะเห็นต่าง และหลากหลายพหุวัฒนธรรม แต่เราก็อยู่ได้ และทุกคนแสวงหาความสงบสุข หรือสันติภาพและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 15 ปี หลากหลายเหตุการณ์ สร้างความบอบช้ำ และสร้างผลกระทบ ต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชน เราหวังว่า เพลงจะเป็นสื่ออีกทางหนึ่ง ที่จะสื่อความหมาย สัญลักษณ์ ที่แสวงหาสันติภาพทุกมุมโลก

ข่าว รพี นราธิวาส