ทม.หนองปรือ จับมือ พม.ชลบุรี ซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการ

ที่บ้านเลขที่ 11/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 ส่งมอบบ้านให้กับ นางสำรวย รื่นแก้ว หลังจากบ้านหลังที่อยู่อาศัย ไม่มีหน้าต่าง อีกทั้งหลังคารั่ว พร้อมกันนี้ได้ฉาบปูนด้านใน เป็นการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายวันชัย แสนงาม รองนากยเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เผยว่า สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลเมืองหนองหรือ กับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้ที่ได้รับการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ต้องผ่านการประชาคมจากคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุบงบประมาณจำนวน 20,000 บาท พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นางสำรวย อีกด้วย

นอกจากนี้ยังฝากถึงผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ หากพบว่าบ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ต้องการความช่วยเหลือ และต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ.