ผอ.รพ.บางละมุง เข้าพบนายกเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมแจงแผนการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่รับเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายแพทย์ วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือการป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตรวจATK การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชน ทั้งกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครบตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกทั้งยังได้พูดคุยถึงแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นอำเภอบางละมุง รองรับแผนเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

นายแพทย์ วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงคนใหม่ เดิมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน จ.น่าน และ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

สำหรับโรงพยาบาลบางละมุง เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คนขึ้นไป และเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอบางละมุง ตั้งอยู่พื้นที่นาเกลือ หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง หลังตลาดใหม่นาเกลือ ปัจจุบันมีแพทย์ 91 คน พยาบาลวิชาชีพ 409 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการประชาชนชาวอำเภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียง รวม 1,190 คน