+ภาพข่าว

ร้านอาหารแดง-ดำ ส่งต่อความช่วยเหลือ มอบอาหารให้ผู้ที่ประสบวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา

ที่บริเวณหน้าร้าน แดง-ดำ พัทยากลาง ( 6 ตุลาคม 22564) นางน้ำหวาน คลังพหล ผู้บริหารร้าน แดง-ดำ พัทยากลาง นำทีมผู้บริหารและพนักงาน รวมแจกข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา

นางน้ำหวาน คลังพหล ผู้บริหารร้านแดง-ดำ เปิดเผยว่า ร้านอยากที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลังจากที่ผ่านมาสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่เมืองพัทยาต้องประสบกับภาวะยากลำบาก สถานประกอบการบางแห่งต้องปิดกิจการ ส่งผลให้ต้องเลิกจ้างงาน คนที่เคยมีงานทำ มีเงินเดือนก็ต้องเดือดร้อน ดังนั้นในส่วนของภาคเอกชนอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้กับเมืองพัทยาในการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ตามกำลังที่ทำได้ ในครั้งนี้ทางร้านทำข้าวกล่องแจกเป็นอาหารมื้อเย็น พร้อมน้ำดื่ม และนม ให้กับผู้ที่ยากไร้ จำนวน 300 กล่อง ซึ่งมีประชาชนเดินทางมารับข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเข็มงวด
ศศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว / เดชา – ภาพ