วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

เริ่มแล้ว..สธ.ทม.หนองปรือ ออกบริการทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2564

ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ เดินหน้าโครงการแก้ปัญหาผลกระทบของประชาชนจากสัตว์ โดยส่วนหนึ่งคือให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสัตว์เลี้ยงกันอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อชนิดสัตว์ติดต่อคน ที่มีอันตรายและน่ากลัว คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามกำจัดโรคนี้ให้หมดไป แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ปรากฏว่ามีผลทำให้สถิติของผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่ เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดไป

ดังนั้นทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาผลกระทบของประชาชนจากสัตว์จรจัดประจำปี 2564 ขึ้น ด้วยความร่วมมือจากปศุสัตว์ชลบุรี ที่ส่งทีมสัตว์แพทย์จากทั่วจังหวัดชลบุรี ร่วมออกหน่วยบริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวฟรี เพื่อลดปริมาณจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ซึ่งหากไม่ได้มีการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนได้.