วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนตำรวจ

รรท.สภ.เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ งานแสดงมุทิตาจิตตร.เกษียณอายุราชการ ประจำปี2564

ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย สภ.เมืองพัทยา (27 ก.ย.2564) พ.ต.อ.ธนาวุฒิ จงจิระ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รรท.ผกก.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีนายตำรวจยศสัญญาบัตร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับ ประกาศเกียรติคุณเนื่องจากครบเกษียณอายุ จำนวน 7 นาย และขอลาออกจากราชการ จำนวน 1 นาย

สำหรับพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องประชาชนและสภ.เมืองพัทยา เรื่อยมา จนครบเกษียณอายุราชการ

พ.ต.อ.ธนาวุฒิ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่ข้าราชการตำรวจ จะอำลาชีวิตราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการในแบบที่เรียบง่าย เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามของสภ.เมืองพัทยา

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ พร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการแล้ว บรรดาข้าราชการตำรวจ ต่างพร้อมใจกันตั้งแถวมอบดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการด้วย