+การเมือง

“สนธยา” ดึงอดีตนักการเมืองฝีมือดีนั่งรองนายกเมืองคนใหม่ แทน “รองฯ รณกิจ” ที่ป่วยหนักต้องพักรักษาตัว

จากกรณีที่นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ล้มป่วยกะทันหันและต้องหยุดพักรักษาตัวอย่างไม่มีกำหนด ทำให้งานในสังกัดที่ดูแลต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว ล่าสุดนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ออกหนังสือคำสั่งที่ 2281/2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48(3) ประกอบมาตรา 51(2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ลำดับที่ 2 พ้นจากตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ได้ออกหนังสือคำสั่งที่ 2282/2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 48(3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แต่งตั้งให้ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ เป็นรองนายกเมืองพัทยา ลำดับที่ 2 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเมืองพัทยาในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนเป็นต้นไป

สำหรับ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองของเมืองพัทยา มาแล้วก่อนหน้านี้หลายสมัย ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติฐานะสมาชิกสภาเมืองพัทยา และฝ่ายบริหารในฐานะรองนายกเมืองพัทยา จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและผ่านประสบการณ์การทำงานทางด้านฝ่ายบริหารมาอย่างยาวนาน

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยาคนใหม่ ได้เดินทางมายังศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อรายงานตัวก่อนจะทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะขึ้นมารับหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นวันแรก

นายวุฒิศักดิ์ เปิดเผยว่าเพิ่งทราบว่าได้รับเชิญให้เข้ามาทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งแม้จะมีเวลาไม่นานและเป็นชุดการทำงานที่มาจากการแต่งตั้ง แต่ก็พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา ส่วนด้านการทำงานที่ห่างไปนานนั้นคงไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรก็คงดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกเมืองพัทยา แต่สิ่งสำคัญที่เข้ามาและอยากแก้ไขเร่งด่วนคือการดูแลประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัญหาสำคัญ พร้อมยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่