ทม.หนองปรือเร่งตีปี๊บ ให้ปชช.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ (2 มิถุนายน 2564) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนอปรือ เดินทางมาพบปะประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้เปิดรับลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโตวิด-19 ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายนนี้ ซึ่งวันแรกของการลงทะเบียน มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่อง

นายวินัย เปิดเผยว่าการเปิดรับลงทะเบียนที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ในการรับบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปรือ ที่ใช้สถานที่บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือแห่งเดียวนั้น เพราะว่าจะได้สะดวกในเรื่องของการจัดลำดับคิวก่อนหลังในการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะคีย์ระบบข้อมูลประชาชนที่มาลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง ตามวันและลำดับที่มาลงทะเบียน เพื่อแก้ไขปัญหาของการเรียกลำดับในการฉีดวัคซีนของประชาชน

นายวินัย กล่าวว่าจากภาพรวม ประชาชนชาวหนองปรือ มีความตื่นตัวและต้องการฉีดวัคซีนมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจัดสรรวัคซีนล็อตพิเศษให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือได้ฉีดไปเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่รับการฉีดวัคซีน 2,100 คน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ และในภาพรวมเมืองพัทยา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนในเข็มแรกไปแล้ว สร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่กำลังตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

นายวินัย กล่าวอีกว่า ประชาชนในพื้นที่หนองปรือ ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถมาลงทะเบียน ได้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายนนี้ วัคซีนที่จะได้รับในล็อตต่อไปไม่สามารถบอกได้ว่า จะได้มาจำนวนเท่าไหร่ และยี่ห้ออะไร แต่อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในเรื่องของวัคซีนว่าเป็นวัคซีนที่ผ่านการคัดสรรจากภาครัฐมาเป็นอย่างดี และมีคุณภาพที่สุด ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ ทุกคนต้องช่วยกันลดจำนวนผู้ป่วยลง ดังนั้นวัคซีนที่ได้รับยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีผลดีกับผู้ฉีดมาเท่านั้น ส่วนในอนาคตหากวัคซีนทางเลือกต่างๆ มีเข้ามา ก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นั้นทางเทศบาลอาศัยการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางของเทศบาลที่มีอยู่ ในการประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีนออกไป อาทิ เสียงตามสายของเทศบาล ตามกลุ่มไลน์มวลชนหนองปรือ เพจเฟซบุ๊คเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นต้น และหากว่าจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน ยังคงมีประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนกันมากเช่นเดิม อาจจะขยายเวลาออกไปเพื่อให้ประชาชนได้มาลงทะเบียนกันต่อไป.