เมืองพัทยาระดมเจ้าหน้าที่ บรรจุกระสอบทราย แจกจ่ายชาวบ้าน เตรียมพร้อมรับมือ พายุโซนร้อน “โกนเซิน”

ที่ โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา เตรียมพร้อมรับ พายุโซนร้อน “โกนเซิน” หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศและคาดว่าพายุโซนร้อนโกนเซิน จะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประมาณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาบางแห่ง ทางเมืองพัทยาจึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในการป้องกันน้ำท่วม

ตลอดการแจกจ่ายกระสอบทรายตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 มีประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา มาขอรับกระสอบทราย ที่ โรงบำบัดน้ำเสีย เพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วม ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00น. รวมแล้วประมาณ 5,000-6,000 กระสอบ

นอกจากนี้ เมืองพัทยายังได้นำกระสอบทรายออกไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบรรจุกระสอบทรายของเมืองพัทยานั้นจะ มีเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล ทำการบรรจุกระสอบทรายให้กับประชาชนทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้หากประชาชนมีความต้องการกระสอบทรายสามารถติดต่อขอรับได้ที่โรงบำบัดน้ำเสีย ซอยหนองใหญ่.