ชาวหนองปลาไหล พร้อมใจเข้าฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่อบจ.ชลบุรี จัดซื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ที่สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออกเมืองพัทยา ( 6 กันยายน 2564) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนอปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และ นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำเหล่าข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1,200 คน ที่ในวันนี้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มจาก อบจ.ชลบุรี หลังจากที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 110,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดชลบุรีอย่างทั่วถึง หลังจากที่ก่อนหน้านี้จำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ มีอย่างจำกัด ไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรในพื้นที่ อบจ.ชลบุรีจึงสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกมาเสริม ทำให้ขณะนี้ทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนตามสัดส่วนแล้ว

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า การจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1,200 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยคณะผู้บริหารได้ตั้งจุดลงทะเบียน เพื่อเช็คสิทธิ์ และรับอาหารกับเครื่องดื่มสำหรับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ซึ่งจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมีเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว และทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ยังเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนไวรัสโควิด-19 ได้ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป