วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

มูลนิธิซิสเตอร์ เดินหน้าฝึกอาชีพเบเกอรี่แก่สมาชิกฟรี หวังต่อยอดสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19

ที่มูลนิธิซิสเตอร์ ( 6 ก.ย.2564) รวิศชา ศักดิ์ปรีชากุล ผู้ประสานงานโครงการ ได้นำน้องๆสมาชิกมูลนิธิซิสเตอร์จำนวน 5 คน ร่วมการฝึกอาชีพแก่น้องๆ กลุ่ม LGBT ตามโครงการฝึกอาชีพเบเกอรี่แก่น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

รวิศชา ศักดิ์ปรีชากุล ผู้ประสานงานโครงการ เปิดเผยว่า โครงการฝึกอาชีพเบเกอรี่นั้น ทางมูลนิธิซิสเตอร์ ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือน้องๆ LGBT ที่ว่างงานในช่วงนี้ ได้มีกิจกรรมและมีความรู้ในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดสร้างรายได้แก่ตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมในการอบรมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา สาวประเภทสอง ต่างชาติ โดยโครงการดังกล่าวเปิดการอบรมให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 13 คน แบ่งการอบรมออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน เนื่องจากก่อนหน้านี้ภาครัฐมีคำสั่งห้ามร่วมกลุ่มเกิน 5 คน ดังนั้นในการอบรมจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เป็นการเรียนในลักษณะออนไลน์ จากนั้นภาคปฏิบัติจะเป็นการรวมกลุ่มย่อย โดยมีอาจาร์ยที่มากความสามารถคอยสอนผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับในการสอนแต่ละครั้ง ทางมูลนิธิจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้ให้ผู้เรียนทุกคน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจาก IOM International Organization for Migration องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ในการดำเนินโครงการ จำนวน 370,000 บาท ส่วนโปรแกรมที่ดำเนินการสอน ประกอบไปด้วยเมนูง่ายๆ ที่สามารถสร้างรายได้ และใช้อุปกรณ์การทำที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดทำเป็นอย่างมาก อาทิ คุกกี้เนยสด บราวนี่ คัพเค็ก มาการอง และชีสเค้ก เป็นต้น