ทีมหมอ รพ.พัทยา ลุยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ผู้พิการ-ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน

ตามที่เมืองพัทยาจัดวางระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชนทั้งในเขตและนอกเขต ผ่านการประสานงานในระบบหมอพร้อมและระบบเมืองพัทยา เพื่อให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 กระจายสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2564 สำนักสาธารณสุข เมืองพัทยาร่วมกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา นำโดย พญ.เพชรรัตน์ แซ่ว่อง นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับงานเวชกรรมสังคม และแผนกฉุกเฉิน รพ.เมืองพัทยา เดินเข้าไปตามบ้านเรือนประชาชนรวม 12 ครัวเรือน เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้กลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งสิ้น 12 ราย

สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางในแต่ละล็อตจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกามานั้น จะฉีดป้องกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มคนพิการ-ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง และในโดสที่ 2 จะเข้าไปบริการฉีดให้อีกครั้งในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า