+ร้องทุกข์

พึ่งใครไม่ได้ ชาวบ้านเผาพริกเกลือสาปแช่ง ทวงคืนที่ดินหลังรัฐดันเป็นที่ราชพัสดุ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 29 ส.ค.64 ที่บริเวณ แยกชากหมาก ม.2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เครือข่ายเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉางและ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยใช้ชื่อว่าที่ดินของเรา รัฐต้องหยุดปล้นประชาชน ตั้งขบวนเป็นคาร์ม็อบ จำนวนกว่า 50 คัน ขับขี่บีบแตรรถยนต์รอบพี้นที่ ต.สำนักทอน และ ต.ห้วยโป่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกประกาศเป็นที่ดินราชพัสดุ ก่อนที่จะมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อเผาพริกเผาเกลือ ณ บริเวณดังกล่าว

จากนั้น กลุ่มชาวบ้านได้ออกแถลงการณ์จุดยืนข้อเรียกร้อง สืบเนื่องจากผู้มีอำนาจจะนำเอาที่ดินของชาวบ้าน ต.สำนักท้อน และ ต.ห้วยโป่ง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งทำกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไปเป็นที่ดินราชพัสดุในเร็วๆ วันนี้ โดยอ้าง พ.ร.บ.ที่ดินราชพัสดุ พ.ศ.2562 ที่ออกมาสมัยรัฐบาลเผด็จการ คสช. ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เห็นหัวของประชาชนตัวเล็กตัวน้อย เรายืนยันว่าที่ดินผืนนี้ บรรพบุรุษของเราได้บุกเบิกเข้ามาทำกินและอยู่อาศัยมาก่อนตั้งแต่อดีต มีประวัติความเป็นมาอย่างชัดเจน มีการตั้งเป็นหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทย ปี 2457 ได้แก่ ต.สำนักท้อน แบ่งเป็นหมู่ 1 บ้านชากหมาก หมู่ 2 บ้านสำนักท้อน หมู่ 3 บ้านหนองสระ และ ต.ห้วยโป่ง หมู่ 1 บ้านห้วยโป่ง ม.2 บ้านชากลูกหญ้า ม.3 บ้านห้วยโป่ง หรือประวัติการสร้างวัดชากหมาก พ.ศ.2467 และ โรงเรียนวัดชากหมาก พ.ศ.2480 แม้กระทั่งหลวงพ่อหอมก็เกิดในหมู่บ้านชากหมาก ตั้งแต่ พ.ศ.2433

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนประกาศเป็น พ.ร.ก.ห้วงห้ามที่ดิน ปี 2492 อีกทั้งยังมีมติ ครม.ปี 2514 ให้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่ไม่มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่ง ปี 2565 กระทรวงมหาดไทย ให้มีการรังวัดที่ดินจัดสรรให้กับประชาชนจนใกล้แล้วเสร็จ แต่ได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารของ คสช. โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียก่อน จนทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักลง จนทำให้ล่วงเลยเวลามากว่า 50 ปี ชาวบ้านยังคงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นของตนเอง

เครือข่ายเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน ต.สำนักท้อน ต.ห้วยโป่ง จ.ระยอง จึงร่วมกันแถลงการจุดยืนต่อผู้มีอำนาจ ดังนี้
1.จะไม่ยอมให้ที่ดินของตนเองต้องตกเป็นที่ดินราชพัสดุ จะต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดินของบรรพบุรุษ จนสุดชีวิด
2.พวกเราจะไม่ยอมรับ และเข้าร่วมการดำเนินการใดๆ ของ EEC ที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชน
3.กรมธนารักษ์ ต้องหยุดปล้นเอาที่ดินของเราไปเป็นที่ราชพัสดุ
4.ขอให้ถอน พ.ร.ก.เขตห้วงห้ามที่ดิน 2492 ทันที ที่ประกาศทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว
5.ขอให้ออกเอกสารสิทธิ กับชาวบ้านทันทีตามมติ ครม.2514 อีกด้วย

สำหรับการชุมนุมในครั้งนี้ มีชาวบ้านกว่า 300 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.บ้านฉาง สภ.บ้านฉาง มาดูแลความสงบเรียบบร้อย ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไป.