+covid-19บริหารท้องถิ่น

คนพัทยาเตรียมถกแขนเสื้อรอ ฉีดชิโนฟาร์มล็อตแรก 3หมื่นโดส คาดอีกไม่นานการขาดแคลนวัคซีนไม่น่าจะเกิดขึ้น เมื่อรัฐจัดเข้ามามากขึ้น

หลังจากที่เมืองพัทยาได้เปิดประกาศเปิดตัวโครงการเมืองพัทยาพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยเมืองพัทยาได้ทำการจองวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นจำนวน 100,000 โดส เพื่อนำมาฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเปิดระบบการลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์และลงทะเบียนด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า จากการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มจากเมืองพัทยา มีประชาชนสนใจร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติว่าตรงตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดไว้หรือไม่ ประกอบไปด้วยจะต้องเป็นผู้อยู่ในทะเบียนบ้านเขตเมืองพัทยาอย่างน้อย 1 ปี และมีอายุ 18-90 ปี พบว่ามีผู้ที่มีสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 21,000 คน ที่ลงทะเบียนและได้รับการจัดสรรวัคซีนครั้งนี้

นายมาโนช กล่าวอีกว่าส่วนที่ถามเข้ามามากว่าจะได้ฉีดเมื่อใดนั้น ขณะนี้มีข่าวดีเพราะว่าราชวิทยาลัยได้เริ่มกระจายวัคซีนมาให้หน่วยงานและองค์กรที่สั่งแล้วตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มในการเริ่มฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนได้ประมาณวันที่ 31 สิงหาคมนี้ หรือ อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายน โดยวัคซีนที่ได้รับจากราชวิทยาลัยจาก 100,000 โดสที่สั่งไป ได้รับการจัดสรรมาอยู่ที่ 30,000 โดส ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนเตรียมพร้อมในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับสถานที่ในการจัดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม จะใช้สถานที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นสถานที่ในการฉีด ส่วนอนาคตนั้นจะมีการสั่งวัคซีนเข้ามาเพิ่มหรือไม่ก็คงต้องดูยอดจำนวนประชาชนที่มาลงทะเบียนไว้ว่ามีการตกค้างอีกหรือไม่ เบื้องต้นอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากปัจจุบันพบว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐนั้นพบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น คาดว่าหากสถานการณ์การกระจายวัคซีนของภาครัฐยังอยู่ในระดับนี้คาดว่า สถานกาณณ์การขาดแคลนวัคซีนก็น่าจะไม่เกิดขึ้น และประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาก็น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงในเร็ววันนี้.