ทต.บางละมุง เปิดยอดลงทะเบียนเยียวยา ลดเหลือ 1,900 ครัวเรือน คาดย้ายกลับภูมิลำเนา เตรียมโอนเงินเข้าแบงก์ต้นก.ย.

ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เปิดเผยถึงการเปิดรับลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สำหรับคนในเทศบาลตำบลบางละมุง เมื่อวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการเยียวยา ตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ โดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยาจะต้องเป็นเจ้าบ้านเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาด้วยตนเอง หากมาไม่ได้สามารถที่จะมอบอำนาจให้สมาชิกในบ้านมาลงทะเบียนแทน และจะต้องเป็นบุคคลที่มีทะเบียนบ้านในตำบลบางละมุง ที่ผ่านมาทางเทศบาลเปิดให้ลงทะเบียนในแบบเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวกของประชาชน เนื่องจากจากบางคนยังไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบเทคโนโลยี ทางเทศบาลเลยเปิดโอกาศให้ประชาชนมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง

นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ระบุอีกว่า หลังจากปิดรับลงทะเบียนพบมีผู้ที่มีความประสงค์รับเงินเยียวยาและรับความช่วยเหลือจากเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 1,900 ครัวเรือน ใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าไว้คือ 2,000 คน แต่ทั้งนี้ พบว่ายอดผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยายังคงน้อยกว่าครั้งแรกที่ทางเทศบาลได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในรอบแรก อาจเป็นผลมาจากการย้ายถิ่นฐานบ้านที่อยู่อาศัยกลับภูมิลำเนาเดิม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จึงทำให้การเปิดรับลงทะเบียนเยียวยาในครั้งนี้จำนวนน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนไปแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิได้รับการเยียวยาได้ประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงินเข้าสู่ระบบธนาคารทุกราย โดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะได้รับเงินเต็มจำนวน ส่วนธนาคารอื่นๆ อาจจะต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคารตามระบบ