วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

น่าวิตก..สถานการณ์โควิดระบาดทำพัทยาติดเชื้อพุ่งนับสิบเท่า วอนแยกขยะก่อนทิ้ง

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ซึ่งดูแลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเปิดเผยว่า ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บจากโรงพยาบาล หรือ Hospitel รวมทั้งตามบ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยกักตัว หรือ Home Isolation แต่เดิมมีปริมาณขยะอยู่ที่ 800 กก.ต่อวันที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัท Out Source ในการจัดเก็บ ปรากฏว่าขณะนี้มีปริมาณขยะติดเชื้อในปริมาณที่สูงขึ้นหลายเท่าตัว หรืออยู่ที่วันละ 7-8 ตัน ทำให้บริษัท Out Source ไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด เมืองพัทยาจึงได้ขอให้มีการเสริมรถจัดเก็บเพิ่มเติม ขณะที่ปัญหาปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น เมืองพัทยา จำเป็นต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาในการลงไปช่วยจัดเก็บให้ได้ตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เนื่องจากขยะเหล่านี้จำเป็นจะต้องส่งทำลายภายใน 7 วัน จึงทำให้เกิดการตกค้างไม่ได้

นายมาโนช กล่าวอีกว่า ที่น่าเป็นห่วงคือขณะนี้จำนวนของผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการเปิด Hospitel เพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วย ขณะนี้มีจำนวนนับหมื่นราย จึงคาดว่าปริมาณขยะอาจจะมีปริมาณสูงขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม คงจะต้องมีการร่วมพิจารณาเพื่อหาแนวทางการจัดเก็บและคัดแยกเพื่อจัดส่งไปทำลายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

รองนายกเมืองพัทยา ย้ำด้วยว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องขอฝากไปยังผู้ติดเชื้อที่กักตัวอยู่ในที่พักว่าให้นำขยะทุกชิ้นจากการใช้งานใส่ในถุงแดงทั้งหมด เพื่อแยกไปทำลายเพราะหากไม่มีการแยกที่ชัดเจน อาจเป็นปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้