การศึกษา

ผู้จัด BANMAN PATTAYA NIGHT RUN มอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา นร.ในพัทยา

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 100 ทุน

สำหรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัท พีน่า เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล Batman Pattaya Night run เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อจัดงานครบรอบ 80 ปี BATMAN โดยบริษัท พีน่า เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี ความประพฤติดีงาม หรือมีความสามารถพิศษแต่ยากจน จำนวน 50,000 บาท

พร้อมกันนี้ นายบรรลือ รองนายกเมืองพัทยา ยังมอบร่วมด้วยอีกจำนวน 50,0000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาจำนวน 1 แสนบาท.