วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

สธ.เมืองพัทยาเตรียมนำผู้ค้าตลาดวัดชัยมงคลเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก-คลีนนิ่งตลาด สร้างความเชื่อมั่นปชช.

ที่ ตลาดวัดชัยมงคล พัทยาใต้ นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางนารี ศรีหมอก ประธานชุมชนวัดชัยมงคล ทีมเจ้าหน้าที่งานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และคณะกรรมการชุมชนวัดชัยมงคล ร่วมสำรวจกลุ่มเสี่ยง ผู้ค้าตลาดวัดชัยมงคล พัทยาใต้ ก่อนนำผู้ค้าในตลาดไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่ 18 สิงหาคม นี้ ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เคหะเทพประสิทธิ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อีกทั้งในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. ทางเมืองพัทยาและผู้ประกอบการตลาดวัดชัยมงคล จะร่วมกันทำความสะอาดตลาด พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าภายในตลาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ปัจจุบันตลาดวัดชัยมงคลยังเปิดให้ประชาชนมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ประเภท อาหารสด ผักและผลไม้เท่านั้น ส่วนสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทางตลาดได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้างดจำหน่วย ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมได้มีการจัดมาตรการคัดกรองประชาชนก่อนจับจ่ายซื้อส้นค้าภายในตลาด ทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น