เมืองพัทยาเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบ 2 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 ครัวเรือนละ 2 พันบาท

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่ว่า การเยียวยาตามข้อบัญญัติของเมืองพัทยา ที่จัดออกมาเมื่อปี2563 เป็นข้อบัญญัติเฉพาะของเมืองพัทยา ซึ่งก่อนหน้านั้นการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องภัยพิบัติ ความยากจนและเรื่องอื่นๆ จะใช้ข้อบังคับกลางของมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดในการออกข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเฉพาะของเมืองพัทยาขึ้นมาโดยจะอิงข้อบัญญัติของมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสนธยา กล่าวอีกว่า เมื่อมีข้อบังคับเฉพาะ เมืองพัทยาก็ได้เยียวยาประชาชนไปแล้ว 1 ครั้ง และล่าสุดจากการประชุมจะมีการเยียวยาชาวพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกครั้ง โดยจะเปิดให้ชาวพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านผู้นำชุมชน และ Walk In รวม 6 จุดประกอบด้วย ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 2,5,7,8 และโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) เพื่อที่จะได้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเมืองพัทยามาลงทะเบียน ซึ่งหลังลงทะเบียนแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดเหมือนรอบที่ผ่านมา ก่อนจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 2,000 บาท การเยียวยาในครั้งนี้ เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในระดับหนึ่ง ในระดับท้องถิ่น อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลได้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลายโครงการที่ได้รับการเห็นชอบออกมาแล้ว