ปชช.ทต.หนองปลาไหลแห่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 คึกคัก คาดคนใช้สิทธิเกินครึ่ง

ที่ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( 16 สิงหาคม 2564 ) นายชัยยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยถึงการเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่ 9 แห่ง ใน 9 หมู่บ้านของ ต.หนองปลาไหลว่าวันแรกบรรยากาศจุดรับลงทะเบียนทั้ง 9 จุด ในพื้นที่ 9 หมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบมาก่อนหน้านี้ และแยกจุดรับลงทะเบียนไว้ 9 หมู่บ้านเพื่อให้สะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาลเพียงทีเดียว นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ในรูปแบบ Google Form อีกด้วย จะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน

นายชัยยศ กล่าวอีกว่าคาดว่าจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน น่าจะมีประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้จากข้อมูลทางทะเบียนราษฎรอำเภอบางละมุง ปัจจุบันตำบลหนองปลาไหล มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,100 ครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือน จะได้รับการเยียวยา 1 สิทธิ เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหลังวันที่ 20 สิงหาคม ทางเทศบาลจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และประกาศผู้มีสิทธิได้รับเยียวยาที่เพจเทศบาลฯ และที่สนง.ทต.หนองปลาไหล