วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดงานรำลึกคุณพ่อเรย์ “มหาไถ่ ร่วมใจ ไอเลิฟยู สู้โควิด รำลึก 18 ปี คุณพ่อเรย์” มอบถุงยังชีพ 5 ชุมชนเมืองพัทยา

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 16 สิงหาคม 2564) บาทหลวงภัทรพงษ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพแก่ชุมชนเมืองพัทยา 5 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนแหลมราชเวช ชุมนเพนียดช้าง ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนรุ่งเรือง และชุมชนพัทยาเหนือ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดิอดร้อนของผู้ยากไร้ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 4

ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการ บาทหลวงภัทรพงษ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้วางดอกไม้ด้านหน้ารูปปั้นคุณพ่อเรย์ และที่บริเวณด้านหน้า อาจารย์ออรอร่า ศรีบัวพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคาตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ก่อนที่แจกถุงยังชีพจำนวน 1,400 ถุงให้กับชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา

บาทหลวงภัทรพงษ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิด เผยว่า เป็นประจำทุกปีในวันที่ 16 สิงหาคม ทางมูลนิธิมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกคุณพ่อเรย์ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดงานรำลึกคุณพ่อเรย์ในปีนี้เปลี่ยนไป เป็นการจัดกิจกรรมแบบบเรียบง่าย และช่วยเหลือสังคมรอบข้าง เปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้บ้าง ซึ่งอาหารแห้งที่นำมาบรรจุในถุงยังชีพนั้น ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จากนักเรียนในโรงเรียนสังกัด จากมูลนิธิในเครือ ร่วมกันนำอาหารแห้งมาบริจาค