วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ประกาศแล้ว 500 คนแรก ลงทะเบียนผ่าน “เมืองพัทยาพร้อม” เตรียมแขนรอวัน 19 ส.ค.นี้ได้ฉีดแน่ “ซิโนแวก-แอสตราฯ”

ตามที่เมืองพัทยาจัดทำระบบการลงทะเบียน “เมืองพัทยาพร้อม” เพื่อสนับสนุนการรับวัคซีนให้กับประชาชนให้เกิดความครอบคลุม 70% สร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ รับแนวทางเปิดประเทศ 120 วันของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งรวมถึงประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยาและประชาชนผู้อาศัยที่ไม่มีทะเบียนอยู่ในเขตเมืองพัทยา ตามที่ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.ถึง 31 ก.ค.2564 ในเฟสแรกที่ผ่านมานั้น

นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้ประกาศรายชื่อประชาชนสำหรับผู้อาศัยจำนวน 500 ราย ที่ลงทะเบียนผ่านระบบเมืองพัทยาพร้อม โดยประชาชนกลุ่มนี้แม้จะไม่ใช่ประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยา แต่เมืองพัทยาได้จัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมาให้บริการฉีดป้องกันโควิด จะเป็นวัคซีนซิโนแวกในเข็มแรก และวัคซีนแอสตราซิเนกาในเข็มที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค.นี้ ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

สำหรับประชาชนผู้อาศัยในเมืองพัทยา 500 คนแรก ที่ได้รับวัคซีนจากทางส่วนกลางตามที่เมืองพัทยาผลักดันและจัดสรรมาให้ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ในวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.64 ในเวลา 09.00-17.00 น. และวันอังคารที่ 17 ส.ค.64 ในเวลา 09.00-12.00 น.ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 080-112 0225, 082-898 0425, 082-898 0308, 093-053 5261, 082-898 0399 และ 082-898 0178 ทั้งนี้หากท่านไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้ลำดับต่อไป.