วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
covidchon

โควิด-19 ชลบุรี 16 ส.ค.2564 ติดเชื้อยังทะลุพันต่อเนื่อง/ตายสะสม 250ศพ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานว่าวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,223 ราย

1. Cluster บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 13 ราย

2. Cluster บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด อำเภอศรีราชา 9 ราย

3. Cluster บริษัท แสงเจริญ อำเภอศรีราชา 9 ราย

4. Cluster บริษัท ไทย เมน เทค จำกัด อำเภอศรีราชา 7 ราย

5. Cluster บริษัท ชิโคนี่ อิเล็คทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด อำเภอพานทอง 7 ราย

6. อาชีพพบปะผู้คนจำนวนมาก 33 ราย

7. บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย

9. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 31 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
10.1 ในครอบครัว 241 ราย
10.2 จากสถานที่ทำงาน 217 ราย
10.3 บุคคลใกล้ชิด 14 ราย

11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 201 ราย

12. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 431 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,393 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 501 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง
ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา
พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งที่ 87/2 564 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่งดังนี้

1 .ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 83/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

2 .ห้ามผู้ใดเข้า-ออก สถานประกอบการ “บริษัทฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่พักพนักงานของบริษัทดังกล่าว ดังนี้
2.1 ค่ายลูกเสือบ้านบึง ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
2.2 สำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมปทีป” ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
2.3 อาคารของบริษัทเอส-พาร์ท เอเชีย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับนายอำเภอท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการเฉพาะในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ดังกล่าวและให้เจ้าของผู้ประกอบการพนักงานลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 12 กันยายน 2564


#ค้นหาให้ทั่ว_กักตัวให้ดี_ชีวิตวิถีใหม่_ร่วมใจฉีดวัคซีน_สู้ภัยโควิด19
#รู้หน้า_ไม่รู้ใจ_ไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง
#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ