วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนประกันสังคม

ประกันสังคม เปิดสำนักงานใหม่ สาขาบางละมุง ให้บริการผู้ประกันตนและสถานประกอบการ 2 เขตพื้นบางละมุง-สัตหีบ

นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เผยถึงการขยายสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุงสำนักงานประกันสังคมมาเปิดที่ FN Outlet สาขาพัทยา ก่อนถึงโรงแรมชลจันทร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกมให้กับนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ อีกทั้งสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุงแห่งใหม่ยังมีพื้นที่กวางขวาง และยังมีพื้นที่จอดรถให้ผู้มาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของสาขาบางละมุงยังอยู่ไม่ไกลกับ 2 พื้นที่ให้บริการ

สำหรับสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุง มีสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 7,000 กว่าราย มีผู้ประกันตนในความดูแลกว่า 100,000 คน ใน 2 พื้นที่รับผิดคืออำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ โดยสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุงจะให้บริการเกี่ยวกับงานประกันสังคมทุกด้านไม่ว่าจะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ เงินสมทบ การรับจ่ายเงินให้ผู้ประกันและสถานประกอบการที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคม โดยเปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. และพักเที่ยง เวลา 12.00-13.00 น. ปัจจุบันสาขาบางละมุง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 27 คน และด้วยเปิดให้บริการสาขาใหม่ทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ยังคงเพียงพอต่อการให้บริการผู้ประกันตนและสถานประกอบการของ 2 พื้นที่