วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ผวจ.ชลบุรี สั่งคุมเข้มโรงงานพบติดโควิดเพียบ วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส เหตุผู้ติดเชื้อยังพุ่งหลักพันคนต่อเนื่อง

ชลบุรี ( 5 สิงหาคม 2564) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรีว่า ต้องยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ชลบุรี ได้กลายเป็นพื้นที่สีแดงจัดไปแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากโรงงาน ที่สำคัญยังมีแรงงานเป็นชาวไทยไปทำงาน เมื่อกลับบ้านก็นำเชื้อมาสู่ครอบครัว จึงทำให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ในเรื่องนี้ตนเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นให้ดำเนินการตรวจสอบ หากพบให้เร่งนำไปรักษา ส่วนโรงงานพบว่ามีผู้ติดไวรัสโควิด-19 จะเร่งนำตัวไปรักษาทันที หรืออีกทางหนึ่งให้ปิดโรงงานและกักตัวคนงานทั้งหมด พร้อมทั้งทำการรักษาทันทีในโรงงาน ยอมรับว่า จ.ชลบุรี มีโรงงานกว่า 5,000 แห่งบางครั้งการดูแลไม่ทั่วถึง จึงอยากให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสมาที่อำเภอ ซึ่งได้เปิดสายด่วนไว้แล้ว ช่วงนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค.2564 ผู้ติดเชื้อสะสม 32,119 คน เสียชีวิตสะสม 155 คน พื้นที่แพร่ระบาดมากที่สุด อ.ศรีราชา อ.เมืองชลบุรี อ.บางละมุง และ อ.พานทอง นอกจากนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้ออีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งที่ 80/ 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีข้อความว่า เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ในสถานประกอบการและแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1 .แก้ไขข้อความในข้อ 5 ตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อฯ ที่ 79/2564 ลงวันที่ 4 ส.ค 64 เป็น
ห้ามผู้ใดเข้า-ออก”บริษัทเจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งตั้งอยู่ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสถานที่พัก พนักงานบริษัทดังกล่าว ได้แก่หอพัก วรรณภา และหอพักเจริญสินธานี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เว้นแต่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด

2.ห้ามผู้ใดเข้า-ออก แคมป์คนงานก่อสร้าง “บริษัทภูวรรณ คอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด” ซึ่งตั้งอยู่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและไซต์งานโครงการก่อสร้าง จี คอนโด เฟส 2 ซึ่งตั้งอยู่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เว้นแต่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด

3.ห้ามผู้ใดเข้า-ออก แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัท “ด.ส. ก่อสร้าง จำกัด” ซึ่งตั้งอยู่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และไซต์งานโครงการก่อสร้างโกลเด้นท์ คอนโด แหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เว้นแต่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด

4. ห้ามผู้ใดเข้า-ออก แคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ ในไซต์งานโครงการก่อสร้างโกลเด้นท์คอนโด แหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เว้นแต่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด

5.ห้ามผู้ใดเข้า-ออกแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณซอยโรงแรมปิคนิค ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี และไซต์งานตามโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564 เว้นแต่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด

ทั้งนี้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับนายอำเภอท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการเฉพาะในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ดังกล่าวและให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564