พาณิชย์ชลบุรี จัดกิจกรรม mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นำรถโมบายเคลื่อนที่ในกิจกรรมพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจเคลื่อนที่ ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. ภายในรถโมบายเคลื่อนที่มีสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาต้นทุน ถูกกว่าท้องตลาด อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาสีฟัน สบู่ แป้ง ยาสระผม เป็นต้น

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำสินค้าจำเป็น ในหมวดเครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยพาณิชย์จังหวัดนำรถโมบายเคลื่อนที่กระจายกันไปตามพื้นที่ตำบลต่างๆ ทั่วจังหวัด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

สำหรับบรรยากาศในการจับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักมาตั้งแต่ช่วงเช้า และสินค้าที่จำหน่ายหมดก่อนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำปลา และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนนำสินค้ามาจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีอีกครั้งในวันนค้ที่ 7,11,15,19,23 และ 27 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น. ประชาชนที่สนใจสามารถมาเลือกซื้อสิาเครื่องอุปโภค บริโภค ในราคาที่ประหยัดได้ตามวันและเวลาดังกล่าว