วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยา ระดมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี เพื่อป้องกันการติดเชื้อร่วมโควิด-19

ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อสม.เมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ฟรี โดยมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความวิตกกังวลต่อคนทั่วไป รวมถึงประชาชนยังขาดการรับรู้และขาดความเข้าใจในเชิงป้องกันในโรคทั้งสองที่มีอาการที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ซึ่งปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีโรคระบาดทั้งสองโรคพร้อมกัน นอกจากความเสี่ยงที่จะติดโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ประชาชนยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อร่วมกัน จากทั้งไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ จะทำให้มีอาการรุนแรง เกิดอาการแทรกซ้อน และยิ่งทำให้การรักษามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อนติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล หรือแม้แต่การเข้ารักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่ากลุ่มไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนการติดเชื้อโควิด-19