ปิดตลาดลานโพธิ์นาเกลือ1วัน หลังพบแรงงานต่างด้าวติดโควิด เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ-กักตัวลูกจ้าง 14 วัน

จากกรณีที่มีรายงานว่ามีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างร้านอาหารจำหน่ายทะเลในพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ เป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวนกว่า 20 ราย จากร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด 10 แห่ง โดยไม่มีผู้ประกอบการคนไทยติดเชื้อแต่อย่างใด เมืองพัทยาจึงได้นำลูกจ้างส่งไปตรวจเชื้อหาโรคพร้อมส่งเข้ารักษาตัวในกลุ่มที่มีอาการรุนแรง ขณะที่ผู้ที่มีอาการเบื้องต้นได้สั่งให้ผู้ประกอบการสั่งหยุดงานและกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งให้ปิดตลาดเป็นการชั่วคราว 1 วัน

ด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับตลาดสดลานโพธิ์จะมีคำสั่งให้ปิดทำการเป็นเวลา 1 วัน โดยหลังจากครบกำหนดและให้เปิดตลาดใหม่อีกครั้ง จะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทุกรายนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในร้านโดยเด็ดขาด จนกว่าจะครบระยะเวลาของการกักวันเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ จะรวมไปถึงตลาดสดทุกแห่งที่เมืองพัทยากำกับดูแลด้วย ส่วนหลังพ้นระยะเวลาการกักตัวแล้ว หากจะนำแรง งานต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานใหม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารหลักฐานของแรงงานต่างด้าวเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับผลการตรวจและการรักษาจนหายขาดแล้ว ขณะที่ในช่วงของการปิดตลาด จะมีการปูพรมล้างทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการต่อไป.
ชัยยศ ผู้พัฒน์พงษ์-สาวิตรี นามวิวัฒน์สุข รายงาน