วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19กองทัพเรือชุมชน

ศรชล.ร่วมหน่วยงาน-เจ้าของเรือเป็นสักขีพยานและกำลังใจให้แรงงานประมงฉีดวัคซีนเข็มแรก

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร น.อ. สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง หน.ศคท.จว.สมุทรสาคร พร้อมกำลังพล ศรชล.จ.สมุทรสาคร/ศคท.จ.สมุทรสาคร นายกสมาคมการประมง จ.สมุทรสาคร/สมาชิกสมาคมประมง จ.สมุทรสาคร และตัวแทน/เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ จ.สมุทรสาคร ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมให้กำลังใจแรงงานภาคประมงทะเล จำนวน 51ราย (แรงงานต่างด้าว 34 ราย แรงงานไทย 17 ราย) ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม (วัคซีนทางเลือก) เข็มแรก ณ รพ.นครท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

การรับวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก) ของแรงงานภาคเรือประมงพาณิชย์ จ.สมุทรสาครในวันนี้ ถือว่าเป็นการรับวัคซีนของแรงงานภาคประมงทะเล จังหวักแรกๆ ในประเทศไทย เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของแรงงานภาคเรือประมงทะเล นอกเหนือจากการขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนหลัก) เป็นกลุ่ม/องค์กร ซึ่งทาง สมาคมการประมง จ.สมุทรสาคร ได้ทำหนังสือเสนอขอความอนุเคราะห์จาก สธ.จ.สมุทรสาคร ซึ่งคาดว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในช่วง ส.ค.-ก.ย.64
ภาพ/ข่าว สนง.ศรชล.ภาค 1