วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19เศรษฐกิจ

โรงแรมพัทยาเร่งปรับตัวทำ MOU ร่วม รพ.รัฐ-เอกชน ปรับทำ Hospitel รองรับผู้ป่วยสีเขียว แบ่งเบาภาระรพ.

นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ในฐานะผู้จัดการโรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชล บุรี เปิดเผยว่าแต่เดิมโรงแรมได้เปิดให้บริการในลักษณะ Alternative state quarantine หรือ ALQ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและต้องมาทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ปัจจุบันหมดระยะเวลาการดำเนินการไปแล้ว อย่างไรก็ตาม มีโรงแรมจำนวน 12 แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาที่ต้องหาทางออกในการหารายได้ในช่วงภาวการณ์ท่องเที่ยวซบเซาอย่างหนัก จึงได้ทำ MOU กับ รพ.รัฐหรือเอกชน ในการรับผู้ป่วยเบื้องต้นหรือระดับสีเขียว เข้ามากักตัวในโรงแรมเพื่อรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากนัก ทั้งนี้เหตุเพราะ รพ.ต่างๆต้องประสบกับปัญหาห้องรักษาพยาบาลเต็ม เนื่องจากมียอดจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น จึงต้องมาใช้พื้นที่ห้องพักของโรงแรมในการกักตัว เฝ้าระวังและรักษาสำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียวแทน

สำหรับ Hospital ในพื้นที่เมืองพัทยามีอยู่จำนวน 10 กว่าแห่งมีห้องพักที่สามารถรองรับได้อีกเป็นจำนวนมาก โดยในอนาคตคาดว่าอาจจะมีผู้ป่วยในระดับสีเหลืองที่ยังไม่มีอาการเชื้อลงปอดที่เข้ามากักตัวและรับการรักษาใน Hospitel เพิ่มเติม เพื่อลดภาระของโรงพยาบาลไปอีกระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามแต่เดิมขณะที่โรง แรมปรับตัวเป็น ALQ ผู้เข้าพักไม่ใช่ผู้ป่วยแต่มากักตัวหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ แต่เมื่อมีการทำ MOU กับโรงพยาบาลเป็น Hospitel โดยรับผู้ป่วยโดยตรง ต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดให้กับพนักงานสูงสุด ทั้งการทำความสะอาด การส่งอาหารต่างๆ ที่ต้องใส่ชุด PPE และอาบน้ำทำความสะอาดทันทีหลังปฏิบัติน่าที่เสร็จ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ผ่านมาจากมาตรการที่เข้มข้น ยังไม่พบว่ามีพนักงานในโรงแรมที่เป็น Hospitel แห่งใดที่มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19.