+covid-19ข่าวแดนใต้

กองทุนเบตงสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับชาวเบตง นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เจ้าหน้าที่-ครู สพป.ยะลา 3 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หลังจากที่ ศบค.ยะลา กำหนดให้บ้านพักครูร่มเย็นของ สพป.ยล.3 เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19. เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพักครูร่มเย็น จำนวน 2 ราย โดยให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from home ทาง ศปก.อ.เบตง จึงได้นำแผงเหล็กมาปิดกั้นห้ามมิให้ผู้ใด เข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าว จนทำให้ครอบครัวของบุคลากรครู เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่อาศัยอยู่บ้านพักครูร่มเย็น กว่า 20 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 อาหารและน้ำดื่มที่ตระเตรียมใว้ก่อนหน้านี้ เริ่มลดลง

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 น.ส.พัชรรินทร์ อินต๊ะอัฑฒ์ ผู้จัดตั้งกองทุนเบตงสู้ภัยโควิด19 ได้ร่วมกับชาวอำเภอเบตงนำเครื่องอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร ผัก ปลา และของใช้ที่จำเป็น ที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ของบุคลากรครู เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในการดำรงชีพในช่วงที่กักตัว Work from home ซึ่งบุคลากรครู ต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณน้ำใจชาวเบตง ที่มีจิตอาสา มามอบสิ่งของที่จำเป็นในครั้งนี้

น.ส.พัชรรินทร์ อินต๊ะอัฑฒ์ ประธานกองทุน กล่าวว่า ตนและเพื่อนๆได้เปิดกองทุนเบตงสู้ภัยโควิด19 ที่ชุมชนหลังตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากโควิด-19 ในเบื้องต้น โดยมีชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ทยอยนำเครื่องอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร ผัก ปลาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ นำมามอบให้ทางกองทุนเบตงสู้ภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ต่อไป โดยจะสำรวจคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลที่ขาดแคลนอื่นๆ และแจกจ่ายตามความเหมาะสม

ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการสนับสนุนกองทุนเบตงสู้ภัยโควิด19 สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ ธ.กรุงไทย 912-041-8000 โทร.093-662-9974 เราพร้อมเป็นสื่ิอกลางแห่งการส่งมอบ
โยธิน ประชามติรัฐ เบตง.เบตง จ.ยะลา รายงาน