ผู้บริหารเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจากระบบหมอพร้อม-กลุ่มตลาด

ที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โรงพยาบาลเมืองพัทยา (8 ก.ค.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยม อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบและผู้ค้าใน 4 ตลาดในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ว่า สำหรับวัคซีนที่ได้มาฉีดในครั้งนี้ เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 1,621 โดส จำแนกเป็น 1,007 โดส ให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมในวันที่1-5 กรกฎาคม ที่ผ่านมาและถูกเลื่อนการจัดฉีดมาในวันที่ 8 กรกฎาคม ส่วน 614 โดส เป็นการจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ใน 4 ตลาดเมืองพัทยา ประกอบด้วย ตลาดทางรถไฟหนองเกตุใหญ่ ตลาดลานโพธิ์ ตลาดใหม่นาเกลือ และตลาดอมร ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจัดสรรให้มาฉีดให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในทุกตลาดทั่วเมืองพัทยา เพื่อลดการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ผู้ประกอบการตลาด ตามเป้าหมายการลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดชลบุรี

ในการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ตลาดในเขตเมืองพัทยาประมาณ 20 แห่ง จะดำเนินการเป็น 2 วัน คือ วันที่ 8 ก.ค.จำนวน 4 ตลาดและในวันที่ 13 ก.ค.อีก 16 ตลาด จะครอบคลุมตามเป้าหมายของจังหวัดชลบุรี