ต้องแก้ให้จบในรุ่นนี้ “ทต.หนองปลาไหล-เรือนจำพัทยา”ร่วมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาน้ำเสียทะลักสู่ชุมชน

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ( 29 มิ.ย. 64) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายยศพงษ์ รินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากเรือนจำพิเศษพัทยา มานานกว่า 8 ปี นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ม.6-ม.7 ต่างได้รับผลกระทบกันมาเป็นเวลานาน

นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาน้ำเสียเรือนจำพิเศษที่ปัจจุบันเป็นปัญหาให้กับชุมชนปัจจุบันนี้ ทางเรือนจำพิเศษไม่ได้นิ่งนอนใจ ยอมรับว่าผู้ต้องขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาปัจจุบันมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าจำนวนที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำไว้ 1 เท่าตัว จึงทำให้น้ำเสียที่ต้องนำมาบำบัดต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ปัจจุบัน เรือนจำพิเศษพัทยาพยายามย้ายอำนาจการควบคุมให้เหลือผู้ต้องขังในปริมาณที่น้อยลง กระจายไปตามเรือนจำต่างๆ

สำหรับการดำเนินการจัดระบบน้ำเสียของเรือนจำนั้น มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ และที่ผ่านมาพบว่าทางบริษัทเอกชนได้แจ้งการเก็บตัวอย่าง และวัดค่าน้ำ ค่าน้ำเสียของเรือนจำมีปริมาณที่อยู่ในระดับมาตรฐาน แต่ปัญหาน้ำเสียที่ไหลข้ามถนนบริเวณหมู่บ้านชลิตา และ ม.6-ม.8 ที่บอกว่าเป็นน้ำเสียของเรือนจำ ก็น้อมรับและไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เผยว่า สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยอมรับว่า ประชาชนตำบลหนองปลาไหลได้รับผลกระทบโดยตรงมาโดยตลอดกว่า 8 ปี ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ประสานและพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยน ผบ.เรือนจำตามวาระ ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก มาในวันนี้ทางเทศบาลอยากจะจบปัญหาดังกล่าวและไม่อยากจะให้เป็นปัญหาเรื้อรังแบบนี้อีก จึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข เพราะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง พร้อมชี้ว่าหากน้ำเสียที่ปล่อยออกมาได้ค่ามาตรฐาน ก็ไม่น่าที่จะส่งผลกระทบกับระบบสิ่งแวดล้อม และไม่น่าจะเกิดกลิ่นรบกวนชาวบ้าน น้ำเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลทุกเส้น จะมีปลายทางที่คลองนาเกลือ

ด้านนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ได้มาจับผิดกัน ในส่วนของเรือนจำพิเศษพัทยาที่ชี้ว่าค่าน้ำเสียที่ปล่อยลงท่อระบายน้ำนั้นค่าน้ำเสียได้มาตรฐาน อยากที่จะให้ทางเรือนจำทดลองปิดการระบายน้ำเสียออกจากเรือนจำเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บน้ำเสียเพื่อหาค่าน้ำเสียทุกวัน ส่งยังสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อหาค่ามาตรฐาน หากพบว่าไม่ตรงกันกับค่าของบริษัทเอกชนที่รายงานมา จะได้แก้ไขปัญหากันต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียนเรือนจำพิเศษพัทยา โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมเป็นประธานในคณะทำงาน พร้อมเตรียมนำค่าน้ำเสีย 1 สัปดาห์จากนี้ มาประชุมชุมในสัปดาห์หน้าอีกครั้งต่อไป.