วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ยอดยังพุ่ง!ดึงโมเดล Bubble & Seal สั่งปิด 2 แคมป์ก่อสร้างบางละมุง จัดกำลังเฝ้าระวังเข้ม หวั่นกระทบแผนเปิดเมือง

จากกรณีที่ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เข้าตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างของ โครงการศุภาลัย วิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวย์ ถนนชัยพรวิถี ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเข้าตรวจคัดกรอง 2 แคมป์คนงานต่างด้าวของ บริษัท เรือนชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท พรเจริญ ก่อสร้าง จำกัด รวมจำนวน 217 ราย พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและกัมพูชา และมีผลตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ถึง 85 ราย จึงสั่งให้มีการปิดแคมป์เป็นการชั่วคราวนั้น

ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ออกหนังสือคำสั่งที่ 40/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้มีการปิดแคมป์คนงงานก่อสร้างบริเวณดังกล่าวอย่างจริงจังมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.-22 ก.ค. ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการของคำสั่งและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่ง ครัด

มีรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับบรรยากาศบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของโครงการศุภาลัย วิลล์ พัทยา-มอร์เอร์เวย์ วันที่ 26 มิ.ย.นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ได้นำหนังสือคำสั่งของคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดชลบุรี มาปิดประกาศไว้ พร้อมทำการปิดกั้นการเข้าออกของกลุ่มแรงงานในแคมป์ทั้ง 2 แห่งในลักษณะ “บับเบิ้ล แอนด์ ซีล” Bubble & Seal ตามรูปแบบของโมเดลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ยังสามารถปฏิบัติงานได้ภายในพื้น ที่เฝ้าระวัง โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองหนองปรือ มาทำการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดตลอด 24 ชม.

ขณะที่กลุ่มแรงงานภายในแคมป์ได้มีการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกซึ่งมีการคัดกรองโดยละเอียดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ในส่วนของแรงงานที่ตรวจพบการติดเชื้อจำ นวน 85 รายได้นำตัวส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางละมุง ส่วนแรงงานที่เหลือจะมีการกักกันให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นเวลา 28 วัน โดยกรณีดังกล่าวถือเป็นการตรวจแบบเชิงรุกที่มีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่มีแผนจะเปิดเมืองพัทยาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวใน ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมนี้.