เมืองพัทยา คิกออฟ 28 มิ.ย.เปิดลงทะเบียนชาวพัทยา ฉีด “ซิโนฟาร์ม” ทั้งผ่านแอพฯ เมืองพัทยาพร้อม-Walk in 8 จุด

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แถลงเปิดตัวการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส สำหรับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพัทยาอายุตั้งแต่ 18-90 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ผ่านGoogle ฟอร์ม เมืองพัทยาพร้อม และWalk in 7 จุด

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับช่องทางการให้บริการประชาชนเข้ารับฉีดวัคซีน มีทั้งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ “เมืองพัทยาพร้อม” https://sites.google.com/view/pattayaready และบริการลงทะเบียนให้ประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะลงทะเบียนให้กับประชาชนชาวพัทยาจำนวน 4 จุด ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ), โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ), โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (สาธิตอุดมศึกษา) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 น-15.00น. นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาจะลงพื้นที่ตั้งโต๊ะลงทะเบียนอีก 3 จุด ประกอบ บริเวณหน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา, โรงพยาบาลเมืองพัทยา, วัดบุณย์กัญจนาราม และบริเวณริมทะเล ซอย 6 ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง2 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาทุกคนได้เข้าถึงสิทธิในการรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งเพื่อสอดรับนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศภายใน 120 วันและรองรับการเปิดเมืองพัทยารับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจมาลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปลงทะเบียนตามจุดต่าง ๆที่เมืองพัทยากำหนดไว้ทั้ง 8 จุด จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ หลังส่งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม สามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนในเวลา 12.00 น.ของวันถัดไป เจ้าหน้าที่จะมีการแจงรายชื่อให้กับประชาชนที่จะได้รับวัคซีนในวันนั้น