นายกเล็กทต.หนองปลาไหลแสดงความยินดีนายกเล็กคนใหม่ทต.โป่ง พร้อมประสานความร่วมมือทุกเรื่อง

ที่เทศบาลตำบลโป่ง นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นำทีมคณะผู้บริหาร นำกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านให้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง คนล่าสุด

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เผยว่าเป็นธรรมเนียมของพื้นที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และมีนายกเทศมนตรีคนใหม่ เป็นคนหนุ่ม ไฟแรง ในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียง จึงถือโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลโป่งด้วย และพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลโป่งในทุกกิจกรรม เนื่องจากความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง บ้านใกล้เรือนเคียง หากมีอะไรสามารถที่จะประสานความร่วมมือ และขอความช่วยเหลือตำบลหนองปลาไหลมาได้ตลอด และยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน

ทั้งนี้หลังมอบกระเช้าเสร็จสิ้น คณะผู้บริหารทั้ง 2 ตำบล ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางกลับ.