สภ.บางละมุง เดินหน้าโครงการอาสาสมัครตำรวจ เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องปรามปัญหาอาชญากรรมภาคประชาชน

ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรบางละมุง (19 มิถุนายน 2564) พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณรุกูล ผกก.สภ.บางละมุง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครตำรวจ (อาสาสมัครตำรวจบ้าน) โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมเป็นจำนวนมาก

ตามนโยบายสั่งการของ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บังคับการตำรวจ รักษาราชการแทนผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากสังคมปัจจุบัน มีการพัฒนาการก่ออาชญากรรมรูปแบบต่างๆ และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น และทวีความรุนแรง รวมถึงเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมาทาง สภ.บางละมุง ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จำกัด ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด แต่ยังมีการก่อเหตุต่างๆ ขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม โดยการแสวงหาความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจการตำรวจ ด้วยการฝึกตามยุทธวิถีของตำรวจ ตามโครงการ ตลอดจนทำหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเป็นกำลังช่วยเหลือการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของทางเจ้าหน้าที่ อาทิ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป.